Termeni și conditii

3D R.X. DENTAL DESIGN SRL CUI 33265039 (3DRX) este titularul și operatorul website-ului www.3drx.ro, precum și furnizorul tuturor serviciilor asociate acestuia.

Acești Termeni și Condiții se aplică în următoarele situații:

  1. Când vizitezi și folosești website-ul www.3drx.ro.
  2. Când utilizezi datele de contact de pe website

Atunci când interacționați cu noi în situațiile indicate la punctele 1-2 de mai sus, sunteți utilizator al serviciilor noastre („Utilizator”) și trebuie să respectați acești Termeni și Condiții. Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la website www.3drx.ro și la orice alte produse sau servicii Utilizatorilor care încalcă acești Termeni și Condiții.

1. Termeni generali

1.1 Drepturi de proprietate intelectuală

Orice element de conținut din website www.3drx.ro, precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, materiale audio, animații, articole și toate celelalte materiale prezentate în cadrul acestora, aparțin în exclusivitate 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL. De asemenea, toate programele software și tehnologiile utilizate, oferite sau implementate pe sau prin intermediul website-ului www.3drx.ro sunt proprietatea – 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL sau a licențiatorilor săi și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și de alte legi aplicabile.

Utilizatorii au permisiunea de a utiliza toate aceste materiale numai pentru a accesa și folosi website-ul www.3drx.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate, dezasamblate, modificate, reproduse, publicate pe alte website-uri sau în orice mediu computerizat legat în rețea, utilizate în scop public, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă, de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL.

3D R.X. DENTAL DESIGN SRL oferă Utilizatorilor săi o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, printa sau descărca orice materiale utile și/sau posibile din website www.3drx.ro, exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descărcate a tuturor mențiunilor privind drepturile de autor și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale – fără alterarea acestora.

Orice utilizare neautorizată a acestor materiale de către Utilizatori reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL, partenerilor sau licențiatorilor acestora și va atrage exercitarea de către aceștia a tuturor remediilor legale.

3D R.X. DENTAL DESIGN SRL nu răspunde pentru funcționarea continuă a website-ului www.3drx.ro și nici pentru folosirea website-ului www.3drx.ro prin mijloace și metode frauduloase/abuzive de către orice persoană.

3D R.X. DENTAL DESIGN SRL nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce sunt transmise de la rețeaua Utilizatorului, prin Internet, în vederea accesării și utilizării Website-ului. Website-ul este disponibil prin intermediul Internetului – rețea ce nu este sub controlul direct sau indirect al 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL.

3D R.X. DENTAL DESIGN SRL va face tot ce este rezonabil posibil, va depune toate eforturile pentru a menține securitatea informațiilor și va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității datelor, însă nu poate garanta că informația pe care Utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile prin intermediul internetului va fi permanent în siguranță. Astfel, 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL recomandă Utilizatorilor să verifice în permanență politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum și terminalul utilizat pentru accesarea website-ul www.3drx.ro, astfel încât acesta să aibă instalat un software împotriva virușilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecințele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

3D R.X. DENTAL DESIGN SRL va depune toate diligențele și eforturile pentru ca website-ul www.3drx.ro să funcționeze la parametri maximi pentru a transmite Utilizatorilor toate datele și informațiile actualizate. Totuși, 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL nu garantează că website-ul www.3drx.ro nu conține erori sau că funcționează permanent la parametri maximi, astfel că 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertență sau informație eronată prezentată în platforma sa, însă va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricăror eventuale erori, la solicitarea oricărui Utilizator.

1.2 Limitări suplimentare de răspundere

În măsura în care există orice fel de problemă sau incident, Utilizatorii au posibilitatea să semnaleze aceste lucruri către 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL, iar acesta va depune eforturile rezonabile să sprijine soluționarea respectivelor probleme, însă nu își asumă o obligație în acest sens.

3D R.X. DENTAL DESIGN SRL are dreptul de a contacta autoritățile competente (e.g., poliția), în cazul în care observă sau află în orice mod de comportamente sau alte fapte ilegale, legate de utilizarea website-ul www.3drx.ro.

1.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice mod prin website-ul www.3drx.ro se regăsesc în Politica de confidențialitate.

2. Situații specifice de utilizare

Vizitarea website-ului

Utilizatorii care vizitează website-ul www.3drx.ro sau utilizează orice altă funcționalitate pusă la dispoziție prin website-ul www.3drx.ro trebuie să acționeze cu bună-credință și să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL (descrise în secțiunea 1.1 de mai sus).

3. Alte prevederi

Trimiteri către surse terțe

Website-ul www.3drx.ro poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Facebook) pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/platformele respective, 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL nefiind răspunzător și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor Link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

Forța majoră

Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL. 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL nu va fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termeni și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau executare în mod necorespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Legislație aplicabilă. Jurisdicție

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legile din România. În caz de apariție a unor dispute cu privire la Termeni și Condiții, se va încerca o rezolvare pe cale amiabilă între părțile implicate. În cazul în care nu se ajunge la nicio înțelegere în acest mod, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Website-ul www.3drx.ro potate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României, dar și din afara acestui teritoriu (i.e., din alte state), în măsura în care condițiile tehnice o permit. 3D R.X. DENTAL DESIGN SRL nu garantează în niciun fel compatibilitatea conținutului acestui Website și/sau Termenilor și Condițiilor cu legislația aplicabilă în statul de unde se face accesarea de către Utilizator (inclusiv în ceea ce privește prevederile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală).

3D R.X. DENTAL DESIGN SRL are dreptul de a contacta autoritățile competente (e.g., poliția), în cazul în care observă sau află în orice mod de comportamente sau alte fapte ilegale ale Utilizatorilor în raport cu 3DRX.

Dispoziții finale

Prin utilizarea website-ul www.3drx.ro și a produselor și serviciilor disponibile prin intermediul website-ul www.3drx.ro Utilizatorii confirmă că au citit și acceptă Termenii și Condițiile de mai sus.

Acești Termeni și Condiții se completează, acolo unde este cazul, cu reguli specifice.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile menționate, vă rugăm să nu folosiți website-ul www.3drx.ro.

Date de contact. Plângeri și sesizări

Orice Utilizator poate transmite o sugestie, o plângere și/sau o sesizare care privește sau are legătură cu website-ul www.3drx.ro pus la dispoziție publicului, folosind următoarele date de contact:

  • e-mail: office@3drx.ro
  • adresă: Bd-ul. Muncii, Nr. 4, Sc. D, Parter, Brasov

Sugestiile, plângerile și/sau sesizările transmise vor include numele, prenumele, precum și adresa de e-mail la care acesta dorește să primească răspuns. Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile de la primirea acestora. Termenul de răspuns la cererile care au legătură cu protecția datelor personale poate fi extins în situații excepționale cu încă două luni, conform prevederilor GDPR.

keyboard_arrow_up

Program 30 noiembrie - 1 decembrie: cabinetele 3DRX vor avea un program special!

X